Gencine-i esrar 1.2 cilt 1800.sayfa

200,00 TL 300,00 TL %33 İNDİRİM

Ürün Kodu: 019

Stok Durumu: Var

1800 sayfa

Mevcut Seçenekler:

Adet:

Simya tozu 2..............................621
1.ci havvas: ihfa.........................623
2.ci havvas: ikiye ayırmak................623
3.cü havvas: ateş yakmak..................623
4.cü havvas: kaybı bulmak.................623
Simya (diğer).............................624
Simya (diğer).............................624
1.ci havvas: siyah yapmak.................626
2.ci havvas: ateş tesir etmemesi..........626
3.cü havvas: evi yakmak...................626
4.cü havvas: parmaklarından ateş çıkarmak.....627
5.ci havvas: anında ağaç ve meyve yetiştirmek.627
6.cı havvas: cemaatı saralandırmak........627
7.ci havvas: kağıtlarına altına çevirmek..627
8.ci havvas: bir günde bir aylık mesafe kat etmek...627
9.cu havvas: ateş yakmaması.........................628
Büyük Simya tozu..........................628
İhfa......................................628
Büyük ihfa................................629
Deniz meydana getirmek....................630
Mekanı tılsımlamak........................631
Kendini çok büyük bir fil gibi göstermek..632
Balıkları bir yere toplamak...............633
Çok büyük horoz göstermek.................633
Altına çevirmek...........................634
Büyük simya ..............................635
Eşyayı yürütmek hareket ettirmek..........639
Küpleri veya kavanozları yürütmek.........639
Demir ve bakır cinsinden veya diğer maden türünden eşyaları yürütmek......640
Havada yürümek............................643
Cinleri ayanen görmek.....................643
İhfa......................................644
İhfa......................................644
Uyuyan kişiyi havaya uçurmak..............645
Yarasa gibi göstermek.....................645
Kendini insanlara başsız gibi göstermek istersen....645
Bir şeyi gözden kaybetmek.................646
Karşındakine istediğini yaptırmak.........646
İhfa......................................646
Cinleri görmek............................647
Cinleri görmek............................647
Altına çevirmek...........................647
Yumurtayı uçurmak.........................647
Şifa bölümü...............................648
Hurufatın insan bedenindeki yerleri.......648
Hastanin halini bilmek....................649
Hazreti Ömer efendimizin istiazesi........650
Hastalığı anlamak.........................651
Hastaya arız olan cini yakmak.............652
Baş aşrısı için...........................652
Verem hastalığına şifa....................653
Sihir bozmak, bağlı çözmek................654
Sihir iptal etmek.........................657
Sihir bozmak..............................658
Bütün şerlerden emin olmak, korunmak......658
Sihir bozmak..............................658
Sihir bozmak için.........................659
Sihir bozmak..............................660
Sihir bozmak ve saralıyı iyileştirmek.....661
Hastaya arız olan cini yakmak.............662
Hastaya arız olan cini yakmak.............663
Sihir bozmak v.s..........................664
Verem hastalığı için......................671
Her türlü hastalık için...................671
Mȋde ağrısı için...........................672
Tekrar bakire olmak için..................672
Her türlü ağrı sızı sihir ve ümmü sıbyan için...673
Bir kimsenin ağzı eğrilse.................673
Bir kimsenin vucuduna cin veya şeytan girse......674
Her türlü hastalık için...................674
Cin şerrinden kurtulmak için..............675
Korunmak için.................675
İnsan bedenine giren cinni çıkarmak.......676
Her türlü hastalık ve sihir için..........676
Bel ağrısı ve ayak ağrıları için..........676
Hasta iyileşirmi iyileşmezmi..............678
Sihir ve gözdeğmesi için..................678
Verem için................................678
Cin musallat olan kişi için...............678
Cinleri evden kovmak......................679
Hastaya arız olan cinni getirmek..........679
Hastaya arız olan cini yakmak.............683
Verem için................................684
Bel ağrısı için...........................684
Hicabul akfal.............................685
Yel için..................................687
Sihir iptal etmek.........................688
Hertürlü hastalık için....................688
Saralı kimse için.........................689
Saralı kimse için.........................690
Mecnun için...............................691
Sara için.................................691
Heyâkili seb-a............................691
Kasemi ihrâkış şems.......................700
Cin şerrini defetmek......................702
Sihir bozmak için.........................703
Korunmak için.............................704
Diş ağrısı için...........................704
Sihir bozmak..............................705
Çiçek hastalığı için......................706
İçine cin veya şeytan girse...............706
Bağlı çözmek..............................707
Korunmak..................................707
Her türlü hastalık için...................708
Yangından korumak.........................709
Kulunc ağrısı için........................709
Korunmak için.............................709
Gam keder ve sıkıntı için.................710
Bevl yolunu açma..........................710
Sihir iptal etmek.........................711
Bağlı çözmek..............................711
Korunmak için.............................711
Cin yakmak................................712
Korunmak için.............................712
Sihri getirmek............................713
Musallat olan cine azap etmek.............714
Sihir bozmak..............................715
Şifa......................................716
İçine cin girse...........................717
Evden veya bir beldeden cinleri kovmak....718
Nazar değse...............................718
Sara hastası için.........................719
Sihir yapılan kimse için..................719
Hastayı saralandırmak.....................720
Her türlü hastalık için...................720
Bel ağrısı için...........................721
Saralı kimseye musallat olan cini yakmak..721
Bağlı çözmek..............................722
Cimaya kuvvet için........................722
Her türlü kazalardan belalardan kurtulmak veya emin olmak....723
Her türlü hastalık için...................723
Korunmak için.............................724
Gece korkan kimse için....................724
İptalı sihir ve bağlı çözmek..............725
TILSIMAT..................................726
Irkunnisa hasatalığı için.................727
Bevl edemeyen kişi (Prostat)..............727
Bütün acıları ve sızıları dindirmek.......728
Sinirli olan kimseyi sakinleştirmek v.s...729
Bütün ağrı ve sızıları dindirmek..........730
Bütün kötülüklerden korunmak..............731
Göz ağrısı için...........................733
Diş ağrısı için...........................734
Tılsımı Şems (Güneş tılsımı)..............736
Tılsımı kamer (Ay tılsımı)................737
Tılsımı zuhal ............................737
Tılsımı müşteri...........................738
Tılsımı merih.............................739
Tılsımı zöhre.............................740
Tılsımı utarid............................741
Hamile kalamayan kadın ve meyve vermeyen ağaç için...742
İnsanlar katında hürmetli olmak...........743
Eve hırsız girmemesi için.................743
Zalimi kahretmek..........................744
Zina eden kadın ve kocayı ayırmak.........745
Zalimi öldürmek...........................746
Akdi lisan................................746
Hırsızı tespit etmek......................747
Erkeği bağlamak...........................748
Düşmana cin musallat etmek................748
Matlubun seni takip etmesi için...........748
Define manilerini çözmek..................749
Hırsızdan korunmak........................750
Saralı veya sihirli kimse için............750
Zevcenin diğer erkekleri kerih görmesi....751
Heybetli görünmek.........................752
Meliklerin tılsımı........................752
Hacet dilemek.............................754
Duyduğunu asla unutmamak için.............754
Evlenemeyen kız için......................755
Evlenemeyen kız için......................755
Evlenemeyen kız için......................756
Bir şehre akrep v.s girmemesi için........756
Uzak veya yakından bir kimseyi 3,30,2 etmek...758
Havada uçan hayvanları bir yere toplamak..759
Her türlü hayır ve bereket için...........759
Hastalandırmak v.s ihfa...................760
Hastalıkları iyileştirmek.................762
Hastaları iyileştirme.....................762
İnsanlar katında aziz olmak...............763
Define tılsımlarını bozmak................764
Evlenemeyen evde kalmış kız için..........765
Yeni doğan çocuk için.....................766
Evde durmayan kadın için..................767
Hırsızı şişirmek..........................767
Matlûbu جنلندرمك ........................... 768
Hummâ, baş ağrısı, mafsal ağrıları ve yel için...769
Hırsızı rüyâda görmek.....................769
Fareleri kovmak...........................769
Yolda yürürken uçuyormuş gibi olmak.......770
Hırsızı bulmak............................770
Matluptan hacet dilemek...................771
Düşmanı defetmek..........................771
Ekini kuşların yememesi için..............772
Ev halkını hastalıktan korumak için.......773
Evi, bostanı, bağı, veya bütün beldeyi korumak....774
Rüyada keşif..............................774
Define tespit etmek.......................775
Define tespit etmek.......................776
Yumurta ile define tespit etmek...........777
Define tespit etmek.......................778
Define tespit etmek.......................780
Rızık için................................781
Heyakili seb-a tılsımları.................781
Geceleri rahat uyumak için................782
Kaza-i hacet..............................783
Kaza-i hacet..............................783
Hırsızı rüyada görmek.....................784
Baş ağrısı için...........................784
Bir kimseden hacet dilemek................784
Kulunç ağrısı için........................785
Kaburga ağrısı için.......................786
Hidrosefali hastalığı için................787
Bağlı çözmek..............................787
Dalak hastalığı için......................788
Dili tutulan kekemelik için...............788
Maddi ve manevi kötülüklerden korunmak....789
Uyutmak için..............................790
Düşmanları ayırmak........................790
Yiğitlik v.s..............................790
Evini terkeden kişiyi geri getirmek.......791
Üstüne kuma gelmesinden korksa............792
Korkutmak.................................792
Kılıç kesmemesi için......................793
Hırsızı rüyada görmek.....................793
Buğz ve adavet............................794
Akdi lisan................................794
Akdi lisan................................795
Malı Satmak...............................796
Zengin olmak..............................797
Şifa için.................................797
Tefrik....................................798
Rızık ve muhabbet.........................799
Rızık muhabbet heybet ve kabul görmek.....799
Hamile olmak..............................800
Ayırma ...................................800
Akdi lisan................................801
Akdi zeker................................803
Hasta halini bilmek.......................804
Hertürlü hastalık için....................804
İnsanlar katında muhabbetli olmak.........805
Evlenmek isteyen kız için.................806
İnsanlar katında muhabbetli olmak.........806
Harbe giderken yazılacak tılsım...........808
Rızık açma................................808
Köpek havlamaması.........................810
Barıştırmak...............................810
Matlubun seni takip etmesi için...........811
Kuşları tarladan def etmek................811
Fareleri def etmek........................811
Kuvveti cima için.........................812
Altını ıslatan çocuk için.................812
Galip gelmek..............................812
Kadını evden çıkarmak.....................813
Uyku getirmek.............................813
Duyduğu herşeyi ezberlemek................814
istihare..................................814
Düşmanı hastalandırmak....................814
Cimaya kuvvet için........................815
Tacı süleyman a.s.........................815
Uyutmak...................................816
Hırsızı bağlamak..........................817
Celbi rızık ..............................817
Kaza-i hacet..............................818
Evlenmek isteyen kız için.................818
Düşmana cin musallat etmek................818
Celbi rızık...............................818
Korkan kişi için..........................819
Hırsızı bulmak............................819
Hafızayı kuvvetlendirmek..................819
Hırsızın bevlini bağlamak.................820
Altını ıslatan çocuk için.................820
Her türlü hayırları celb ve her türlü şerleri def etmek....821
istihare..................................821
istihare..................................822
Hırsıza eziyet etmek......................822
Matlubun eve girmesini önlemek............823
Yorulmamak için...........................823
Cimaya kuvvet bulmak......................823
Hastanın durumunu bilmek..................824
Şifa için.................................824
Kaza-i hacet .............................825
Korunmak ve baht açmak....................830
ihfa......................................831
Ayırma ...................................832
Hertürlü hacet v.s için...................833
Malı çalınsa..............................834
Dilediğin şeyi rüyada görmek..............835
Rızık için................................836
Kaza-i hacet..............................836
قان اقتماق هلاك ظالم ............................... 837
Demir tesir etmemesi......................838
Hırsızı şişirmek..........................838
Yağmur yağdırmak..........................838
Kaza-i hacet..............................839
Düşmana cin musallat etmek................839
İnsanlar katında muhabbetli ve heybetli olmak, kabul görmek.......840
Uyutmak için..............................840
Cebrail a.s kanadında yazan isimler.......840
Hırsıza eziyet etmek......................841
Korunmak için.............................842
Baht açmak sıkıntılardan kurtulmak........843
Nübüvvet mührü............................844
Tılsımı Nâdu alî..........................846
Cimada inzal olmamak......................847
Matlubu kovmak............................847
Lezzeti cimâ .............................847
Tılsımı asayı Musâ........................848
Muhabbet, teshîrât, tehyîc v.s................850
Giden adamı geri getirmek...............850
Muhabbet................................851
Muhabbet ve aşk.........................854
Muhabbet ve aşk.........................854
Matlup hazır etme.......................854
Muhabbet ve aşk.........................855
Celp....................................856
Muhabbet ve aşk.........................856
Muhabbet ve aşk.........................857
Muhabbet ve aşk.........................858
Muhabbet ve aşk.........................859
Muhabbet ve aşk.........................860
Muhabbet ve aşk.........................861
Muhabbet ve aşk.........................861
Muhabbet ve aşk........................862
Muhabbet, aşk ve teshir etmek.........863
Muhabbet ve aşk.....................865
Muhabbet ve aşk..................867
Muhabbet ve aşk................867
Muhabbet ve aşk...............868
Muhabbet ve aşk.............868
Matlubu getirmek...........869
Matlubu getirmek..........869
Matlubu getirmek..........870
Celbi ateşî.............870
Muhabbet ve celbi ateşî..871
Celbi ateşî..............872
Celb.....................873
Celb....................874
Celb ve muhabbet........875
Celb ve muhabbet........876
Celb ve muhabbet........877
Celbi ateşî.............878
Celbi ateşî.............880
Celbi ateşî.............886
Muhabbet ve celb........897
Celbi hevaî (unsuru hava olanlar için)........905
Celb ve muhabbet........913
Tehyic (heycanlandırmak)......915
Muhabbet ve kaza-i hacet......916
Matlub hazır etme, muhabbet v.s....917
İnsanlara çok güzel görünmek......918
Tehyiç....................922
Büyük Tehyiç..............922
Matlubun seni takip etmesi...923
Matlubun rüyasına girmek.....924
Muhabbet............924
Muhabbet ve celp....925
Evlenmek isteyen kız için...925
Teshiri şedid.............926
Teshiri kebir.......926
Matlubun seni takip etmesi....927
Çok kuvvetli muhabbet.....927
Muhabbeti şedid..........928
Matlubun seni takip etmesi...928
Celp (matluba bakarak).......929
Celb ve teshiri acayib.......930
Matlubu getirmek.............930
Şifalı bitkiler, macunlar ve bazı hayvanların havvası....931
Temre için.....934
Sığır tezeğine yatma usulu....935
Zayıflamak için.......935
Sidiği tutulanlar için....936
Öksürük ve diz ağrısı için.....936
Uyku için..............936
Astıma için............936
Cüzzam için............936
Kurdeşen için.........936
Cima için............936
Damarı açmak........937
Verem için.........938
Bağlı çözmek.......938
Çıban için
Gut ve nikris (damla) hastalığı için
Irkun nisa ve mafsal ağrıları için......938
Kulunç ağrısı için........939
Zatul-cenb için
Nefes darlığı için
Yüzü güzelleştirmek ve parlatmak için....939
Kuvveti muhafaza için...........940
Basur için
İnsanı kuvvetlendirmek ve biraz şişmanlatmak için
Bel ağrısı için.........940
Baş ağrısı için................941
Balgam için
Nezle için
Dimağa (beyne) zarar veren şeyler
Beyne faide eden şeyler...............941
Göz ağrısı için..............942
Bedeni semirtmek için
Hıçkırık için .....................942
Boyun ağrıları için......943
Domuz çıbanı için
Boğaz ağrısı ve şiş için
Soğuk vuran azalar için............943
Ağız kokusu için.......944
Bedeni gül gibi kokutmak
Diş ağrısı için...............944
Bel ağrısı için şifali yağ...............946
Bevl akıntısı için.............946
İçerden gelen kanı durdurmak........947
Kellik için.....................947
Kıl bitmemesi için.......949
Saralı kimse için
Mide ağrısı için.......949
Pis yelleri çıkarmak..............950
El ve ayak titremesi için
Kabız etmek için
vucutta kurt veya solucan olsa.....950
Vucuttaki taşları düşürmek........951
Şifalı Şerbetler bölümü......952
Gül şerbeti.........952
Menekşe şerbeti.....953
Nar şerbeti
Elma şerbeti:
Ayva şerbeti:
Limon şerbeti........953
Mersin şerbeti......954
Şerbet 1
Şerbet 2.........954
Şerbet 3
Şerbet 4
Şerbet 5.....954
Şifalı macunlar.....954
Macun 1
Macun 2
Macun 3
Macun 4..............955
Yağ çıkarma yöntemleri.........955
Ruhani kalemler...957

1800 sayfa
Bu ürün için henüz yorum yazılmamış. İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?
Yorum yapmak için giriş yapınız
3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

68.27 TL X 3

Toplam: 204.80 TL

34.47 TL X 6

Toplam: 206.80 TL

23.20 TL X 9

Toplam: 208.80 TL

Ürün adresinize ulaştığı günden itibaren 14 gün içinde 0534 433 2731 numaramızdan müşteri hizmetlerimizle irtibata geçerek iade sürecinizi başlatabilirsiniz.

İade talebinizin kabul edilmesi için, ürünün hasar görmemiş ve kullanılmamış olması gerekmektedir.

Servis tarafından kurulum gerektiren ürünlerin kurulumunun yapılmasıyla ürünler kayıt altına alınmış olur. Böylece ikinci el statüsüne girmiş olur. İlgili mevzuat gereği cayma hakkı kapsamında "ürünün yeniden satılabilir özelliğinin kaybolmaması" gerekmektedir. Bu nedenle de servis tarafından kurulumu yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kapsamında iade alınamamaktadır.

*Ücret iadesi; iade işlemleriniz onaylandıktan sonra kredi kartınıza / banka hesabınıza 3 iş günü içinde yapılmaktadır.

Ödeme işlemlerinin hesaba yansıma süresi bankalara göre farklılık gösterebilir.

BENZER ÜRÜNLER

Scroll